SEMINĀRS “DZIMTAS SPĒKS"

Stabu iela 58, Rīga, Latvija, pl. 10.00

22
DIENA
05
MĒNESIS
2022
GADS

SEMINĀRS “DZIMTAS SPĒKS"

Praktisks seminārs-apmācība par darbu ar dzimtu.

Darbs, lai atjaunotu dzimtas enerģiju un spēku – labākais veids, kā labot savu likteni uz labo pusi.

Mūs saista daudzas līnijās ar senčiem septiņās paaudzēs. Šo saišu turpinājums ir mūsu pēcnācēji.

Daudzu senču sen vairs nav, bet informācija par viņu likteni un veselību ietekmē mūs un mūsu pēcnācējus.

Katram cilvēkam ir cieša saikne ar savu dzimtu, ar saviem senčiem. Visas garīgās tradīcijas vēsta par to, ka mūsu LIKTENI un VESELĪBU nosaka dzimtas programma. Jebkurš ārsts zina, ka jūsu veselība par 80% ir atkarīga no iedzimtības: cilvēka DNS glabā dzimtas informāciju.

Mūs saista daudzas līnijās ar senčiem septiņās paaudzēs. Šo saišu turpinājums ir mūsu pēcnācēji. Daudzu senču sen vairs nav, bet informācija par viņu likteni un veselību ietekmē mūs un mūsu pēcnācējus. Tieši tas lielā mērā nosaka arī mūsu likteni. Daudzas veselības problēmas, attiecību veidošanas un uzturēšanas problēmas, ģimenes, bērnu, finansiālās labklājības problēmas (70-80% likteņa), negatīvi scenāriji, kas atkārtojas, ir saistīti ar dzimtu. Tāpēc jāmaina ne tikai savs domāšanas veids, dzīvesveids un jālūdz par sevi un par savu dzimtu, bet arī jāstrādā pie senču dzimtas enerģijas un spēka atjaunošanas.

Seminārā jūs uzzināsiet par dzimtas spēka pirmsākumiem, kā un kāpēc veidojas senču ietekme uz mūsu dzīvi, kā palīdzēt sev, saviem tuviniekiem un pēcnācējiem, visai nākamajai dzimtai.

Semināra-apmācību jautājumi

  • Savstarpējās attiecības ar dzimtu. Dzimtas enerģijas. Dzimtas programma. Likteņa līnijas.
  • Dzimtas attiecību veidošana un to ietekme uz cilvēka likteni.
  • Psihoanalītiskā koncepcija.
  • Dzimtas karma. Dzimtas enerģētiskās informācijas saiknes. Atbildība par saviem senčiem.
  • Iemesli notikumiem, kas atkārtojas vairākās paaudzēs. Iedzimtība.
  • Prakses. Meditācija. Apmācība dzimtas spēka atrašanai.
  • Rituāli patstāvīgam darbam.
Semināra procesā tiks vadītas lekcijas, seansi, prakses un meditācijas, kas vērstas uz atbrīvošanos no dzimtas negatīvajam programmām.

Semināra valoda: krievu

Semināru vada sertificēti starptautiska līmeņa pasniedzēji un speciālisti Irina Baidake un Viktors Baidaks.
European Federation of Wellness Technologies vadītāji, (WHO) Global Health Workforce Alliance Pasaules Veselības organizācijas biedri.

Cena: 67 EUR

Galvenokārt notiek veselības uzlabošanas centros retrīta formātā ar apmācībām.

22
AUG, 2022
SEMINĀRS “DZIMTAS SPĒKS"
Stabu iela 58, Rīga, Latvija, pl. 10.00
€67
DALĪBA
PIETEIKTIES